ПРАВИЛА

Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН)

ЄЕК ООН служить для урядів регіональним форумом для розробки конвенцій, норм і стандартів з метою гармонізації дій і полегшення обміну думками між державами-членами. Виконуючи цю функцію, ЄЕК ООН забезпечує гарантії безпеки і якості споживачам, допомагає охороняти навколишнє середовище, спрощує процедури торгівлі, а також сприяє тіснішому єднанню держав-членів всередині регіону та їх більш повної інтеграції в світову економіку

Правила ЕЭК ООН № 10-02

(з усіма змінами та доповненнями) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении электромагнитной совместимости
Правила ЕЭК ООН № 13-10
(з усіма змінами та доповненнями) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения
Правила ЕЭК ООН № 14-06
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении креплений ремней безопасности, систем креплений ISOFIX и креплений верхнего страховочного троса ISOFIX
Правила ЕЭК ООН № 16-04
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:
I.Ремней безопасности, удерживающих систем, детских удерживающих систем и детских удерживающих систем ISOFIX, предназначенных для лиц, находящихся в механических транспортных средствах
II.Транспортных средств, оснащенных ремнями безопасности, сигнализаторами непристегнутых ремней безопасности, удерживающими системами, детскими удерживающими системами и детскими удерживающими системами ISOFIX
Правила ЕЭК ООН № 39-00
(з усіма змінами та доповненнями)Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку
Правила ЕЭК ООН № 43-00
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения безопасных стекловых материалов и их установки на транспортном средстве 

Правила ЕЭК ООН № 46-02
(з усіма змінами та доповненнями) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения зеркал заднего вида и механических транспортных средств в отношении установки на них зеркал заднего вида
Правила ЕЭК ООН № 48-03
(з усіма змінами та доповненнями) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
Правила ЕЭК ООН № 51-02
(з усіма змінами та доповненнями) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения автотранспортных средств, имеющих не менее четырех колес, в связи с производимым ими шумом
Правила ЕЭК ООН № 79-01
Правила ЕЭК ООН № 79-02

(з усіма змінами та доповненнями) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизмов рулевого управления
Правила ЕЭК ООН № 89-00
Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения
i. транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости
ii. транспортных средств в отношении установки устройства ограничения скорости (уос) официально утвержденного типа
iii. устройств ограничения скорости (уос)
Правила ЕЭК ООН № 107-03
(з усіма змінами та доповненнями) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двухэтажных пассажирских
транспортных средств большой вместимости в отношении общей конструкции

Державні стандарти України (ДСТУ)

Державні стандарти України  — стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом.

ДСТУ EN 13272:2015
Залізничний транспорт. Електроосвітлювальні системи для рухомого складу в громадському транспорті (EN 13272:2012, IDT)
ДСТУ EN 13452-1:2017
Железная дорога. Торможение. Тормозные системы общественного транспорта. Часть 1. Эксплуатационные требования (EN 13452-1:2003, IDT)
ДСТУ EN 50121-3-1:2018

Залізничний транспорт. Електромагнітна сумісність. Частина 3-1. Рухомий склад. Поїзд та комплектний транспортний засіб (EN 50121-3-1:2017, IDT)
ДСТУ EN 50122-1:2015
Залізничний транспорт. Стаціонарні установки. Електрична безпека, уземлення та схема повернення. Частина 1. Захисні положення, спрямовані проти ураження електричним струмом (EN 50122-1:2011, IDT) (Annex E)
ДСТУ EN 50155:2015
Залізничний транспорт. Електронне устатковання, використовуване на рухомому складі (EN 50155:2007/AC:2010, IDT
ДСТУ EN 50163:2016
Залізниця. Напруга живлення тягових систем (EN 50163:2004, IDT)
ДСТУ EN 50463-2:2015
Залізничний транспорт. Вимірювання енергії на борту потягу. Частина 2. Вимірювання енергії (EN 50463-2:2012, IDT)
ДСТУ EN 50502:2016
Залізниця. Рухомий склад. Електричне обладнання тролейбусів. Вимоги щодо безпеки та системи з’єднання (EN 50502:2015, IDT)
ДСТУ ГОСТ IEC 60322:2016
Електроустатковання залізничного рухомого складу. Правила для резисторів силових ланцюгів відкритих конструкцій (ГОСТ IEC 60322-2015, IDT)
ДСТУ IEC 60571:2009
Оборудование электронное для рельсового транспорта (IEC 60571:2006, IDT)
ДСТУ IEC 61377-1:2009
Залізнична техніка. Рухомий склад. Частина 1. Спільні випробування інвертора, двигунів змінного струму та їх системи керування (IEC 61377-1:2006, IDT)
ГСТУ 204.04.05.002:2004
Системи гальмівні трамвайних вагонів та тролейбусів. Експлуатаційні вимоги до ефективності гальмування та методи контролю

ДСТУ 3601-97 (ГОСТ 30532-97)
Апарати та комплектні пристрої керування для міського електротранспорту. Загальні технічні умови
ДСТУ 3649:2010
Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання
ДСТУ 4070:2019
Вагони трамвайні пасажирські . Вимоги щодо пасивної безпеки
ДСТУ 4224:2003
Трамвайні вагони. Системи гальмівні. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 4398:2005
Тролейбуси. Вимоги електробезпеки та методи контролювання
ДСТУ 4706:2006
Тролейбуси. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання
ДСТУ 4798:2007
(зі зміною № 1) Вагони трамвайні пасажирські. Розташованість зовнішніх пристроїв освітлення та світлової сигналізації. Технічні вимоги та методи контролювання

ДСТУ 4799:2007

(зі зміною № 1) Вагони трамвайні пасажирські. Вимоги пожежної безпеки та методи контролювання
ДСТУ 4876:2019
Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 4905:2008
Колісні транспортні засоби. Тролейбуси пасажирські. Загальні технічні вимоги
ДСТУ 7775:2015
Вагони трамвайні пасажирські. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролювання